XXVIII Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski 2018

NAJMŁODSI RECYTATORZY

I ZAWSZE MŁODZI DUCHEM

INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE

Za nami 27 edycji festiwalowej zabawy z  „żywym słowem” i teatrem.

Przypomnijmy tych, którzy w ubiegłorocznym konkursie zdobyli KLUCZE DO TAJEMNIC WSZECHŚWIATA:

ZŁOTE KLUCZE do TAJEMNIC WSZECHŚWIATA:

Kaja Skrzypczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego

Amelia Wach z Buska Zdroju

Antonina Listopad z Pisar

Antonina Lach z Kielc

Marii Gładyś ze Skarżyska Kościelnego

Błażej Kowalewski z Koszalina

Uczynimy wszystko, by udział w tegorocznym Festiwalu i Małym Konkursie Recytatorskim pozostawił Wam miłe wrażenia i wiele doznań estetycznych.

Zapraszamy serdecznie do Starachowic.

Organizatorzy

Starachowice, marzec 2018 r.

REGULAMIN

I Organizatorzy:

 • Starachowickie Centrum Kultury

przy współudziale:

 • Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

 • Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

II Przebieg:

 1. W ramach Festiwalu odbędą się:

  1. Etapy eliminacyjne na terenie kraju i w województwie święto-krzyskim w Ośrodkach Kultury miast powiatowych do końca kwietnia 2018 r.;

  2. Eliminacje wojewódzkie w województwie świętokrzyskim

odbędą się:

– dnia 9 maja 2018 r. o godz. 1000 – klasy 0-III;

o godz. 1300 – klasy IV-VI w Miejskim Centrum Kultury

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja 6 dla powiatów:

ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego,

starachowickiego;

– dnia 7 maja 2017 r. w STARACHOWICKIM CENTRUM KULTURY

(Starachowice, ul. Radomska 21) o godz. 1000 z powiatów:

kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, jędrzejowskiego,

włoszczowskiego, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego

Finał XXVIII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego

w Starachowicach odbędzie się w dniach 25 maja – 27 maja 2018 r.

 1. Oczekujemy, że uczestnicy Festiwalu zostaną wyłonieni spośród finalistów eliminacji regionalnych Małego Konkursu Recytatorskiego i laureatów innych lokalnych konkursów. Ostatecznej kwalifikacji winien dokonać organizator eliminacji wojewódzkich/regionalnych zgłaszając do Finału maksymalnie czterech uczestników.

 2. Zgłoszenia uczestników Finału wg załączonego wzoru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r. na adres:

Starachowickie Centrum Kultury

ul. Radomska 21

27-200 Starachowice

tel. 041 274 65 25, fax. 041 274 61 10

e-mail: starsck@poczta.onet.pl , biuro@sck.org.pl

III Warunki uczestnictwa:

 1. XXVIII Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa i Mały Konkurs Recytatorski – Starachowice 2018 jest imprezą otwartą, skierowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.

 2. W ramach XXVIII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego odbędą się dwa turnieje:

  1. Turniej Recytatorski

  2. Turniej „Wywiedzione ze słowa”

   Repertuar uczestników obejmuje:

   1. w Turnieju Recytatorskim dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy) – czas prezentacji do 7 min.

   2. w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (np. monolog, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – czas prezentacji do 10 minut.

  W każdym przypadku pozostawia się dowolność wyboru repertuaru i układu prezentacji. Organizatorzy będą wdzięczni za ograniczenie w repertuarze lektur szkolnych.

  IV Kryteria oceny, nagrody:

  1. Organizatorzy eliminacji i Finału powołują Rady Artystyczne, które dokonają oceny prezentacji w trzech kategoriach wiekowych:

   1. uczestnicy klas I – III klasy SP

   2. uczestnicy klas IV – VI SP

   3. uczestnicy klas VII

  2. Rady Artystyczne będą oceniać według następujących kryteriów:

  dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny;

  1. Uczestnicy Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy, a laureaci Finału nagrody w każdej kategorii wiekowej.

   V Postanowienia końcowe

   Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu w Starachowicach opłacają akredytację w wysokości 100 zł od uczestnika i 150 zł od opiekuna/instruktora. Uczestników i opiekunów nie korzystających ze świadczeń bytowych (noclegi, wyżywienie) obowiązuje wpłata wpisowego w wysokości 30 zł od uczestnika i 30 zł od opiekuna. Wpłaty należy dokonać na konto:

   Starachowickie Centrum Kultury

   ING Bank Śląski o/Starachowice

   nr 34 1050 1432 1000 0005 0040 4033

   z dopiskiem: „Festiwal Słowa”, nazwisko uczestnika i opiekuna

   Uczestnikowi powinna towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła (instruktor lub opiekun).

 

Regulamin (pobierz)

Karta zgłoszenia (pobierz)