XXIX Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski w Starachowicach. 24 – 26 maja 2019 r.

NAJMŁODSI RECYTATORZY

I ZAWSZE MŁODZI DUCHEM

INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE

Za nami 28 edycji festiwalowej zabawy z  „żywym słowem” i teatrem.

Przypomnijmy tych, którzy w ubiegłorocznym konkursie zdobyli KLUCZE DO TAJEMNIC WSZECHŚWIATA:

ZŁOTE KLUCZE do TAJEMNIC WSZECHŚWIATA:

Karol Ziaja z Dębicy

Anna Zoch z Buska Zdroju

Emil Ciesielski z Gorzowa Wielkopolskiego

Kamila Głutkowska z Zabrza

Maria Gładyś ze Skarżyska Kościelnego

Jeremiasz Mroczek ze Starachowic

Uczynimy wszystko, by udział w tegorocznym Festiwalu i Małym Konkursie Recytatorskim pozostawił Wam miłe wrażenia i wiele doznań estetycznych.

Zapraszamy serdecznie do Starachowic.

Organizatorzy

Starachowice, luty 2019 r.

REGULAMIN

I Organizatorzy:

 • Starachowickie Centrum Kultury

przy współudziale:

 • Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
 • Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

II Przebieg:

 1. W ramach Festiwalu odbędą się:
  1. Etapy eliminacyjne na terenie kraju i w województwie święto-krzyskim w Ośrodkach Kultury miast powiatowych do końca kwietnia 2019 r.;
  2. Eliminacje wojewódzkie w województwie świętokrzyskim

odbędą się:

– dnia 8 maja 2019 r. o godz. 1000 – klasy 0-III;

o godz. 1300 – klasy IV-VI i VII-VIII w Miejskim Centrum Kultury

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja 6 dla powiatów:

ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego,

starachowickiego;

– dnia 7 maja 2019 r. o godz. 1000 w Wojewódzkim Domu Kultury

im. J. Piłsudskiego w Kielcach z powiatów:

kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, jędrzejowskiego,

włoszczowskiego, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego

Finał XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego

w Starachowicach odbędzie się w dniach 24 maja – 26 maja 2019 r.

 1. Oczekujemy, że uczestnicy Festiwalu zostaną wyłonieni spośród finalistów eliminacji regionalnych Małego Konkursu Recytatorskiego i laureatów innych lokalnych konkursów. Ostatecznej kwalifikacji winien dokonać organizator eliminacji wojewódzkich/regionalnych zgłaszając do Finału maksymalnie czterech uczestników.
 2. Zgłoszenia uczestników Finału wg załączonego wzoru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r. na adres:

Starachowickie Centrum Kultury

ul. Radomska 21

27-200 Starachowice

tel. 041 274 65 25, fax. 041 274 61 10

e-mail: starsck@poczta.onet.pl , biuro@sck.org.pl

III Warunki uczestnictwa:

 1. XXIX Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa i Mały Konkurs Recytatorski – Starachowice 2019 jest imprezą otwartą, skierowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.
 2. W ramach XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego odbędą się dwa turnieje:
  1. Turniej Recytatorski
  2. Turniej „Wywiedzione ze słowa”

Repertuar uczestników obejmuje:

 1. w Turnieju Recytatorskim dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy) – czas prezentacji do 7 min.
 2. w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (np. monolog, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – czas prezentacji do 10 minut.

W każdym przypadku pozostawia się dowolność wyboru repertuaru i układu prezentacji. Organizatorzy będą wdzięczni za ograniczenie w repertuarze lektur szkolnych.

IV Kryteria oceny, nagrody:

 1. Organizatorzy eliminacji i Finału powołują Rady Artystyczne, które dokonają oceny prezentacji w trzech kategoriach wiekowych:
  1. uczestnicy klas 0 – III klasy SP
  2. uczestnicy klas IV – VI SP
  3. uczestnicy klas VII – VIII
 2. Rady Artystyczne będą oceniać według następujących kryteriów:

dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny;

 1. Uczestnicy Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy, a laureaci Finału nagrody w każdej kategorii wiekowej.

V Postanowienia końcowe

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu w Starachowicach opłacają akredytację w wysokości 100 zł od uczestnika i 150 zł od opiekuna/instruktora. Uczestników i opiekunów nie korzystających ze świadczeń bytowych (noclegi, wyżywienie) obowiązuje wpłata wpisowego w wysokości 30 zł od uczestnika i 30 zł od opiekuna. Wpłaty należy dokonać na konto:

Starachowickie Centrum Kultury

ING Bank Śląski o/Starachowice

nr 34 1050 1432 1000 0005 0040 4033

z dopiskiem: „Festiwal Słowa”, nazwisko uczestnika i opiekuna

Uczestnikowi powinna towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła (instruktor lub opiekun.

KARTA ZGŁOSZENIA (pobierz)