Starachowickie Kino Plenerowe 16 czerwca – 27 Sierpnia 2017

Starachowickie Kino Plenerowe 2017

Organizatorzy: Starachowickie Centrum Kultury (SCK), Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (MOSIR), Stowarzyszenie JES – Jakość Energia
Starachowice (JES)

Informacje dodatkowe:
Planowane są również dwa letnie seanse w Lipiu, których promocja
odbywać się będzie poza harmonogramem miejskim.