PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Starachowickiego Centrum Kultury.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Starachowickiego Centrum Kultury ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

Załącznik do Zarządzenia nr 507/2019Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 października 2019 r. (kliknij link)

Konkurs na dyrektora Parku Kultura wydłużony

W związku z planowanym połączeniem jednostek: Starachowickiego Centrum Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach i przekształceniem ich w nową jednostkę pn. Park Kultury, przedłużony został termin składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów na stanowisko Dyrektora ww. jednostki do dnia 27 grudnia 2019 r.

Kandydaci proszeni są o uwzględnienie pomysłów związanych z planowanym połączeniem jednostek oraz wizji funkcjonowania Parku Kultura w załączonych koncepcjach.

https://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Tablica%20ogloszen/kadry//inf.%20o%20naborze%20dyrektor%20SCK2019.pdf
Skip to content