PARK KULTURY. Konsultacje społeczne 27 lutego 2020

PARK KULTURY – część druga konsultacji społecznych 

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach działalności przyszłego Parku Kultury w Starachowicach oraz modernizacji obiektu Starachowickiego Centrum Kultury, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w kolejnym badaniu ankietowym. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat planowanej oferty kulturalno-edukacyjnej, wypracowanej wspólnie przez różne grupy mieszkańców Starachowic. Prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która jest anonimowa i pozwoli Państwu na wyrażenie swojej opinii oraz dopracowanie ostatecznego kształtu projektu, którego założenia będą zgodne z Państwa potrzebami.

Ankietę w wersji on-line można uzupełnić i wysłać pod poniższym linkiem:

PARK KULTURY – ankieta konsultacyjna

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 05.03.2020 r.

Ponadto, ankieta w wersji papierowej będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Starachowicach (Biuro Obsługi Mieszkańców), w siedzibie Starachowickiego Centrum Kultury, a także rozdawana będzie uczestnikom zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych kolejnych spotkań.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury aktywnie weźmiecie Państwa udział w badaniu mającym na celu poznanie Państwa opinii na temat planowanej do wdrożenia w Mieście oferty kulturalno – edukacyjnej.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 6 lutego 2020 r. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE ZAWIADAMIA o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Park Kultury” oraz tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Starachowice.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Park Kultury” oraz tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Starachowice.