PARK KULTURY. Konsultacje społeczne 27 lutego 2020

2Prezydent Miasta Starachowice zaprasza na drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Park Kultury” oraz tworzenia oferty kulturalnej
i edukacyjnej w Gminie Starachowice, które odbędą się w dniu 27.02.2020 r. w Sali Klubowej Starachowickiego Centrum Kultury.

  Ankietę w wersji on-line można uzupełnić i wysłać pod poniższym linkiem: ankieta konsuktacyjna

Gmina Starachowice zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „PARK KULTURY” w ramach Programu „KULTURA”, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt będzie dotyczył tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach działalności Parku Kultury w Starachowicach oraz modernizacji obiektu Starachowickiego Centrum Kultury. Aby właściwie określić ofertę kulturalno – edukacyjną Parku Kultury zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w Starachowickim Centrum Kultury w dniach 27 lututego 2020 r. w Sali Klubowej, zgodnie z następującym harmonogramem:
a) godz. 12:00 – Wywiady grupowe z reprezentantami samorządów szkolnych;
b) godz. 14:00 – Wywiady grupowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury;
c) godz. 16:00 – Wywiady grupowe z osobami kultury i przemysłu kreatywnego – artyści tworzący kulturę;
d) godz. 18.00 – Spotkanie otwarte z mieszkańcami miasta.
Celem spotkań będzie omówienie idei i celu konsultacji społecznych, a także podstawowych założeń Programu Kultura, poinformowanie o terminie i możliwych formach udziału mieszkańców w konsultacjach, wypracowanie wstępnych założeń do projektu, dyskusja na temat potrzeb w zakresie oferty kulturalno-edukacyjnej, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy zgłaszania propozycji działań.

W związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach działalności Parku Kultury w Starachowicach oraz modernizacji obiektu Starachowickiego Centrum Kultury, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w badaniu ankietowym.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 25.02.2020 r.

Ponadto, ankieta w wersji papierowej będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Starachowicach (Biuro Obsługi Mieszkańców), w siedzibie Starachowickiego Centrum Kultury, a także rozdawana będzie uczestnikom zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych spotkań. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury aktywnie weźmiecie Państwo udział w badaniu mającym na celu analizę zapotrzebowania na ofertę kulturalną w Mieście oraz poznanie Państwa oceny stanu aktualnego w tym zakresie.

Zapraszamy mieszkańców Miasta Starachowice, przedsiębiorców sektora kreatywnego i przedstawicieli sektora społecznego (w tym organizacji pozarządowych) do udziału w spotkaniach i zgłaszania swoich propozycji do projektu.

Konsultacje prowadzić będzie Stowarzyszenie „Inicjatywa lokalna”.

Szczegółowe informacje na temat spotkań konsultacyjnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. 41 273-82-79.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 6 lutego 2020 r. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE ZAWIADAMIA o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Park Kultury” oraz tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Starachowice.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Park Kultury” oraz tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Starachowice.