O nas

Starachowickie Centrum Kultury utworzone zostało 28 listopada 1995 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/13/95. Przedmiotem działania Starachowickiego Centrum Kultury jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy Starachowice w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

SCK prowadzi działalność zgodnie z kierunkami rozwoju kultury i sztuki określonymi przez Radę Miejską. Centrum prowadzi także impresariat artystyczny oraz organizuje imprezy dochodowe i zlecone.

Podstawowym celem działalności SCK jest realizowanie zadań Gminy Starachowice w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, w tym SCK prowadzi:

Teatr Muzyczny „Nad Kamienną – Starachowianie” (2 grupy i kapela), zajmujący się tańcem narodowym i regionalnym, repertuarem biesiadnym i obrazkami scenicznymi;

Studio Taneczne „TAKT” (3 grupy) którego uczestnicy specjalizują się w tańcu towarzyskim i układach scenicznych;

Zespół Tańca i Inscenizacji „PLEJADA” łączy tradycyjne tańce narodowe i regionalne z inscenizacjami opartymi o taniec towarzyski, show dance i inne formy współczesne.

Szkółka Rzeźbiarska (ul.Leśna 1), 2 grupy wiekowe, gdzie młodzi adepci sztuki rzeźbiarskiej stawiają pierwsze kroki oraz uczestniczą w wystawach, przeglądach i konkursach tematycznych.

Studio Muzyczne – zespoły i zajęcia idywidualne.

SCK jest również organizatorem cyklicznych imprez i akcji promujących miasto a także edukujących kulturalnie dzieci i młodzież.

Skip to content