Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczyna drugą edycję projektu „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”.

W zeszłym roku projekt cieszył się bardzo dużym powodzeniem, w tym roku udało się na listę miejsc, które mogą aplikować dopisać przedwojenny powiat Iłżecki – czyli Starachowice właśnie.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki poszukuje lokalnych kuratorów, organizatorów, działaczy miejskich i innych osób zainteresowanych regionalnym dziedzictwem architektonicznym z całej Polski do drugiej edycji projektu popularyzatorsko-badawczego, realizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Instytut chce skupić się na modernistycznej zabudowie z czasów II Rzeczpospolitej w mniejszych ośrodkach. Lokalnej historii i tożsamości. 8 uczestników zostanie zaproszonych na zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty szkoleniowe dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania realizowanych w danych powiatach skromnych i dopasowanych do lokalnych możliwości organizacyjnych przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych – lokalnie i online. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstaną rozdawane za darmo mapy – przewodniki, czy pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury. Działania będą także relacjonowane na dedykowanej podstronie projektu będącej częścią strony internetowej NIAiU oraz w mediach społecznościowych. Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji będzie od początku koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju.

W Starachowicach poszukujemy osób działających na polu edukacji historycznej czy architektonicznej, które są zainteresowane aplikowaniem do projektu – zachęcamy wszystkich tj. osoby zajmujące się tematem czysto hobbystycznie, ale także pracowników urzędów czy lokalnych instytucji kultury.

Szczegóły projektu, do którego właśnie trwa rekrutacja można znaleźć na: //niaiu.pl/powiaty/

Skip to content