Konkurs plastyczny on-line z okazji Dnia Dziecka „ I wtedy się uśmiecham”.

UWAGA UWAGA UWAGA!
Dziś szczególny dzień – Dzień Dziecka. Jakiś czas temu z tej okazji ogłosiliśmy konkurs plastyczny on-line zatytułowany „I wtedy się uśmiecham”. Na Facebooku sukcesywnie publikowaliśmy prace jakie do nas napływały. Jesteśmy miło zaskoczeni ilością przepięknych prac, które zostały nadesłane na nasz adres. Jury w składzie: Piotr Kędziora – przewodniczący, Magdalena Sroczyńska i Aleksandra Sarzyńska po burzliwych naradach zdecydowali, że…wręczą upominki WSZYSTKIM UCZESTNIKOM. Wasze prace były tak piękne, że trudno byłoby wyłonić kilku zwycięzców. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy Wam kochane Dzieci tego co jest odzwierciedleniem waszych prac – miłości, zdrowia, czasu spędzonego z najbliższymi, super przyjaciół, wycieczek, wyjazdów wakacyjnych. Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia!
W dniu jutrzejszym telefonicznie skontaktujemy się z rodzicami/opiekunami w celu omówienia szczegółów odbioru upominków.

REGULAMIN

konkursu plastycznego on-line z okazji Dnia Dziecka

„ I wtedy się uśmiecham”

Niestety nie możemy spotkać się z Wami na uroczystych obchodach tego wspaniałego dnia, w którym świętują wszystkie dzieci – bez względu na wiek. W tym roku zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „I wtedy się uśmiecham”. Pokażcie nam osoby, zdarzenia, sytuacje, uczucia lub rzeczy, dzięki którym szeroko się uśmiechacie. Co Was rozwesela? Kto sprawia, że dzień jest lepszy? Za pomocą dowolnej techniki plastycznej wyczarujcie optymistyczny świat! I podzielcie się tym optymizmem z całym światem!

 1. Organizatorem konkursu jest Starachowickie Centrum Kultury.
 2. Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 3. Celem konkursu jest krzewienie i upowszechnianie twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie twórczych form spędzania czasu podczas pandemii, rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.
 4. Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży do lat 18.
 5. Przez uczestnictwo w konkursie plastycznym rozumie się nadesłanie na adres internetowy SCK fotografii (.jpg) pracy plastycznej wykonanej samodzielnie przez uczestnika konkursu wraz z podpisanym przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika załączonego oświadczenia na adres e-mail: aleksandra.sarzynska@sck.org.pl. Prace należy nadsyłać do 29.05.2020 r. do godziny 12.00.
 6. Fotografię pracy z danymi uczestnika (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy) oraz podpisanym oświadczeniem należy wysłać w wiadomości na adres internetowy aleksandra.sarzynska@sck.org.pl.
 7. Obowiązuje dowolna technika wykonania pracy: techniki malarskie i rysunkowe, grafika warsztatowa, collage, plastelina i inne.
 8. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 9. Zgłoszone zdjęcia prac będą sukcesywne publikowane na stronie internetowej SCK i funpage fb SCK.
 10. Prace oceniać będzie powołane przez SCK jury. Jury przyzna wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają upominki ufundowane przez organizatora.
 11. Ogłoszenie wyników i wskazanie wyróżnionych nastąpi 1.06.2020 r. o godzinie 14.00 na stronie internetowej SCK www.sck.org.pl oraz na funpage fb SCK.
 12. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie on-line.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystawy on-line we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych.
 14. Zgłoszenie pracy dziecka do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na upublicznienie tej pracy oraz danych autora na fanpege’u SCK oraz na stronie www.sck.org.pl.
 15. Upominki dla wyróżnionych ufundowane przez SCK zostaną wręczone po telefonicznym uzgodnieniu lub przesłane pocztą.
 16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Załączniki do pobrania:

 1. Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka – regulamin
 2. Zgody rodo – konkurs plastyczny
Skip to content