Komunikaty specjalne SCK oraz Prezydenta Miasta Starachowice

Komunikat specjalny Prezydenta Miasta Starachowice

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z powyższym, zgodnie z decyzjami rządu informuję, że w Starachowicach wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych zostają odwołane w terminie od 16 do 25 marca 2020 roku.

Ponadto ograniczamy do minimum działalność placówek kulturalnych i sportowych na terenie miasta.

Najbliższe dni 12 i 13 marca to okres przejściowy, podczas którego w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zorganizować nagłej opieki.

Instytucje publicznie nie są zamknięte ale apelujemy o ograniczenie wizyt oraz o ile to możliwe, załatwianie spraw w późniejszym terminie lub drogą elektroniczną.

Prosimy o opiekę nad osobami starszymi, ponieważ są w grupie bardziej narażonej na chorobę wywoływaną koronawirusem.

Proszę o cierpliwość i zachowanie spokoju, działania, które podejmujemy mają na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jesteśmy w stałym kontakcie z innymi służbami i stosujemy się do zaleceń instytucji państwowych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prezydent Miasta Marek Materek

Skip to content