Tytuł filmu Godzina
Kamerdyner
14:30
Młodość Astrid
17:00
Kamerdyner
19:30