Tytuł filmu Godzina
Gurgacz. Kapelan Wyklętych
16:30
Kobiety mafii
18:00
Kobiety mafii
20:30