JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2017. Oferta

Termin: 15, 16, 17 grudnia 2017 r. (piątek-niedziela), godz. 14.00-20.00

Miejsce: Plac Pod Skałkami, ul. Aleja Armii Krajowej, Starachowice

karta zgłoszenia

oferta jarmarku

Termin składania kart zgłoszeniowych: do 05 grudnia 2017 r.

Kartę należy dostarczyć osobiście do Starachowickiego Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, wysłać faksem pod nr 741 2746110, lub na adres e-mailowy: golda@sck.org.pl

Zakwalifikowani wystawcy otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną.

  • Przygotowanie stoisk wystawowych możliwe w dniu jarmarku po uzgodnieniu z organizatorem.

  • Toaleta dla wystawców udostępniana bezpłatnie.

  • Warunkiem udziału w Jarmarku jest uiszczenie opłaty najpóźniej do dnia 10 grudnia 2017 roku na konto organizatora lub osobiście w kasie SCK. Po uiszczeniu opłaty organizator wystawi fakturę VAT