„36 interwencji”

Starachowickie Centrum Kultury znalazło się w gronie  beneficjentów programu Kultura-Interwencje 2020 Narodowego Centrum Kultury. Starachowicki projekt oceniono bardzo wysoko, bo na 84 punkty! Kwota dotacji jakie SCK otrzyma na  działania projektowe to 18 tys. złotych. 

Projekt SCK nosi tytuł „ 36 interwencji”.  Jest to cykl prowadzonych przez specjalistów warsztatów i spotkań artystycznych: muzycznych, tanecznych i teatralnych skierowanych do różnorodnych grup mieszkańców. Podczas warsztatów zostanie wyłoniona grupa osób (jak najszerzej obejmująca przedstawicieli wszystkich środowisk), które będą realizatorami widowiska muzyczno – tanecznego. Próby do widowiska oraz jego premierowy pokaz odbędzie się w sali widowiskowej SCK. Widowisko będzie można oglądać nieodpłatnie. Premiera spektaklu odbędzie się w październiku, natomiast warsztaty artystyczne – pod koniec sierpnia i we wrześniu.

Cele projektu „36 interwencji”  to m.in. stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej – kulturowe interwencje, upowszechnienie dorobku zespołów, instytucji, organizacji i osób zaangażowanych w tworzenie kultury w Starachowicach.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Skip to content